برچسب: گل

گل‌های منجمد

یک هنرمند خلاق ژاپنی با منجمد کردن گل های زیبا در ظرف بزرگی، از آنها عکاسی کرده است. نتیجه آن نیز، تابلوهای بسیار زیبایی شده که همانند تابلوهای نقاشی آبرنگ هستند.