برچسب: کارت

یک مقام مسئول با افشای نام قربانیان سوءاستفاده از کارت بازگانی گفت: برای مبارزه با معضل فرار مالیاتی ناشی از این کارت‌ها، نه تنها در مبادی ورودی باید ۴درصد مالیات علی‌الحساب اخذ شود بلکه ماده۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز باید اجرا شود.