برچسب: پیشرفت جـامعه

هزاران سال است که زنان با تلاش برای تامین آرامش که برای ادامه حیات به صورت یک کل ضروری است خود را تقریباً منحصراً وقف پرورش، حفاظت و نگهداری از جوان و پیر کرده‌اند.