برچسب: پژوهشگر

کارشناس حوزه زنان مطرح کرد: بیشترین تلاش دشمن الان روی قشر زنان هست و از زن استفاده ابزاری می‌کند و اینطور که برای زن‌ها برنامه دارند برای مردان ندارد زیرا آنها قداست زنان را نشانه گرفته اند پس دشمن تمام توانش را آورده روی این مقوله گذاشته است که از زن برای انحطاط و انحراف جامعه، استفاده ابزاری بکند.