برچسب: پروانه مافی

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: دولت ها نیز در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان کوتاهی داشتند و به اندازه ای درگیر مشغله های خود بودند که اولویت اول کشور یعنی خانواده را در اولویت های بعدی قرار دادند و به اجرای قانون توجهی نکردند.

عضو فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: توانمند کردن زنان روستایی باید به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه اقتصادی کشور برای رسیدن به توسعه اقتصادی از اهمیت لازم برخوردار باشند زیرا زنان روستایی نقش مهمی در تولید روستا دارند.

عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان تصریح کرد: افراد درون لیست ما اصلاح‌گرانی هستند که در چارچوب اصول حرکت می‌کنند.چه بسا حمایت بنگاه‌های خبررسانی خارجی از برخی‌ گروه‌ها برای لطمه زدن به آن جریانات باشد، ما باید به مملکت خودمان فکر کنیم.