برچسب: پرداخت

به گزارش زنان خبر ، ژاپن همانطور که طبق توافق اولیه هسته‌ای ژنو برنامه‌ریزی شده بود، دو پرداختی دیگر به ایران برای واردات نفت خام این کشور را پرداخت کرد. طبق این گزارش، بانک مرکزی ایران این پرداختی‌ها را از ژاپن دریافت کرده است و منبع دوم نیز تأیید کرد که ژاپن انتقال این مبالغ […]