برچسب: پایان

http://zanankhabar.ir/

مردانی که به هنگام خروج از منزل به همسران خود اجازه حضور با ظاهر و وضعیت نامناسب و مغایر با شئونات جامعه اسلامی را می دهند خود زمینه و راه را برای دست درازی نامحرمان به ناموس خود باز میکنند چرا که غرایز در ذات انسانهای سست عنصر غیر قابل کنترلند و این پایانی بر […]