برچسب: ورزش همگانی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحث حضور زنان در ورزشگاه ها در شرایطی مطرح می شود که سالن های ورزشی ویژه زنان خالی از تماشاگر است، در حالی که محیط این ورزشگاه ها کاملاً سالم و اسلامی می باشد و محدودیتی برای زنان وجود ندارد، به طوری که آنها می توانند به هر شکلی که دوست دارند تیم های خود را تشویق کنند.