برچسب: نمایشگاه قرآن

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به فعالیت‌های بخش آموزش و پرورش در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم گفت: در جریان برپایی نمایشگاه سه محفل انس با قرآن دانش‌آموزی و برگزاری جشن تکلیف نمادین برای دختران ابتدایی پیش‌بینی شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب مطرح کرد: کشورهای بزرگ در جهت سلطه بر منابع کشورهای دیگر تلاش های بسیاری در جهت تضعیف باورها دارند و حضور روزافزون زنان در فعالیت‌های اجتماعی نیازمند پوشاکی است که متناسب با فرهنگ، اعتقادات و نیازهای جامعه باشد.