برچسب: نقشه

در هیچکدام از سوابق گزینه احتمالی ریاست نقشه برداری، تخصصی در زمینه نقشه برداری وجود ندارد. حتی هیچ اشاره ای به دانشجو دکترای روابط بین الملل این گزینه احتمالی نیز در رزومه نشده و این سوال به وجود می آید که چه تناسبی میان رشته روابط بین الملل با سازمان تخصصی نقشه برداری وجود دارد.

به گزارش زنان خبر ؛ شبکه خبری الجزیره با انتشار تصویری از نقشه جهان عرب، کشور بحرین را از جهان عرب حذف کرد. انتشار این تصویر بینندگان این شبکه را به شدت غافلگیر کرد اما باعث شد که به سرعت این تصویر در فضای مجازی و سایت های اجتماعی منتشر شود. هر چند برخی از […]