برچسب: نخبگان

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: در دولت اعتدال زنان به‌عنوان عاملان و ذی‌نفعان برنامه‌ها و سیاست‌های دولت مورد توجه قرار دارند و هدف اصلی از برگزاری این همایش یعنی عدالت جنسیتی که شعبه‌ای از عدالت اجتماعی است.

سید مصطفی میرشفیعی گفت: دو موضوع محیط علمی دانشگاه‌ها و همچنین توجه به محیط زیست از جمله مسائلی است که به دغدغه امروز نخبگان تبدیل شده است . ،سید مصطفی میرشفیعی، مشاور جوان رئیس جمهور  درباره دغدغه‌های نخبگان و دانشجویان گفت: دو موضوع محیط علمی دانشگاه‌ها و همچنین توجه به محیط زیست از جمله مسائلی […]