برچسب: نانوایی

نان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: قیمت فروش آرد به نانوایی‌ها در شورای اقتصاد هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان تعیین شد، به همین دلیل امسال نان گران نمی‌شود.