برچسب: معتادان متجاهر

معتادان متجاهر

سرکلانتر هفتم پایتخت از اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر در مرکز پایتخت خبر داد و گفت: این طرح به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا در سرکلانتری هفتم و ارتقاء ا منیت عمومی شهروندان اجرا شد .

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: از مردم می‌خواهیم که به کودکان کار بر سر چهارراه‌ها به هیچ وجه کمک مالی نکنند. کمک کردن یعنی همراهی با رئیس باند برای حضور کودکان بیشتر. روسای باندها، کودکان را با لباس‌های کمتر به چهارراه‌ها می‌آورند تا ایجاد ترحم کنند.