برچسب: فواید نماز

عبادت خدا موجب شادی و نشاط روحی انسان می گردد . قطعا هر کدام از نمازهای پنج گانه فواید منحصر به فردی برای خود داردن. در ادامه گزیده ای از فواید نماز ظهر و عصر را می خوانیم:

فواید نماز بر سلامتی جسم و روان انسان ها بسیار زیاد است و این فواید بارها و بارها در علم ثابت شده است و دانشمندان زیادی در دنیا ثابت کرده اند که نماز هم بر سلامت جسم و هم بر سلامت روانی افراد تاثیر گذار است.