برچسب: فقر

از منظر دین؛ یعنی قرآن و روایات (اعم از سخن و سیرۀ عملی پیشوایان معصوم علیهم السلام) و عقل، «فقر» چه تصویری دارد؟ زیبا و دلکش است و مورد توصیه؟ یا موجود بدمنظری است که مأمور به دوری جستن آنیم؟

انسان وقتی اجیر دیگران شد، به آن دستمزد تکیه می‌کند و چنین می‌اندیشید که آن دستمزد زندگی‌اش را می‌چرخاند و چون بر آن اطمینان دارد، بر خدایی که همه کارها دست اوست تکیه نخواهد کرد

تعداد کارتن خواب‌ها و معتادین در سطح معابر، خیابان‌ها و بوستان‌ها رو به افزایش است و علی رغم تلاش دستگاه‌ها اتفاق خوبی برای ساماندهی این افراد صورت نمی‌پذیرد که در این بین شهردار تهران به سیکل فعلی ساماندهی کارتن خواب‌ها انتقاد دارد.

اینجا همه خود را فقیر و مستحق دریافت کمک می‌دانند؛ اینها فقیرتر از خود نه کسی را می‌شناسند و نه به شما معرفی می‌کنن

هزینه های سنگین دندانپزشکی باعث شده تا مردم به دلیل گرانی این خدمات، قید سلامت دندانهای خود را بزنند. به ئگزارش زنان خبر،  دردی  که بطور حتم همه مردم آنرا با تمام وجود لمس کرده اند و به اجبار تحمل این درد را بر رفع آن ترجیح می دهند و اما این درد چیست؟این درد، […]