برچسب: عفاف و حجاب

دادستان تهران از دستگیری یک متهم سابقه‌دار و فعال در ماساژ غیرمجاز و مختلط و همچنین از دستگیری یک متهم مروج فساد خبر داد. متهمان با صدور قرار تامین مناسب به زندان معرفی شده اند