برچسب: عصبانیت

مادری که در شرایط پرتنش و تحت فشار‌های عصبی قرار می‌گیرد، میزان شیر تولیدی‌اش کاهش می‌یابد. همچنین هورمون‌های ترشح شده در بدن مادر، هنگام خشم، از طریق شیر، به کودک منتقل شده و خلق و خوی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تکنیک‌های آرامش بخشی می‌تواند از تاثیر عصبانیت بر شیر مادر بکاهد.

اگر کودک شما نداند که چگونه احساسات خود را مدیریت کند(مدیریت احساسات)، با بروز ناکامی و احساس خشم، به‌سرعت شاهد لجبازی، بی‌احترامی، پرخاشگری و قشقرق در او خواهید بود. عصبانیت در کودکان که می‌تواند به شکل دعوا و آزار سایرین دیده شود، نباید مورد غفلت قرار گیرد.

یکی از راه‌های رایج برای مهار خشم، بیان و ابراز آن است چون فروخوردن آن، می‌تواند علائم اضطرابی، افسردگی و حتی علائم جسمانی مثل سردرد و بدن‌درد را در پی داشته باشد.

اگرچه فاطمه هاشمی از انتشار اظهاراتش در روزنامه شرق گلایه کرد، اما آنچه در پس این عصبانیت وجود دارد، انتشار اظهارات نیست بلکه روزنامه شرق با انتشار کاریکاتور خود، ناخودآگاه پروزه خانوادگی آقای هاشمی در سیاسی کردن پرونده مهدی را بهم زد و این علت عصبانیت آنهاست.

امروز سر چهار راه درس بزرگی  از یـک دختـر بچـه ی هفـت سـالـه گرفتم ! اگه دل به درددلم بدین قضیه دستگیرتون میشه … به گزارش زنان خبر ، پشت چراغ قرمز تو ماشین داشتم با تلفن حرف میزدم و برای طرفم شاخ و شونه میکشیدم که نابودت میکنم ! به زمینو زمان میکوبمت تا […]