برچسب: شهرری

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به اینکه آمارهای دقیق آنفلوانزا هر ۷ روز اعلام رسمی می‌شود، گفت: هرگونه فوت جدید براثر این بیماری را در تهران رد کرد.