برچسب: شهرداری تهران

این روزها بحث انتخاب شهردار به بحث داغ محافل شهری بدل شده بگونه‌ای که پای هر محفلی بنشینید حتما گزینه‌هایی در مورد شهردار بعدی پایتخت می‌شنوید؛ اما آنچه که مهم است اینکه در میان نام کاندیدای شهرداری تهران، نام مدیران زن نیز به چشم می‌خورد، زنانی که هرکدام توانایی تکیه زدن به صندلی ساختمان بهشت را دارند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از سوءاستفاده سرشبکه‌های تکدی‌گری از کودکان و زنان خبر داد و گفت: سرشبکه‌های تکدی‌گری که در حال حاضر شناسایی هم شده‌اند به تازگی به جای استفاده از مردها از بانوان و کودکان بر سر چهارراهها بهره می‌برند.

وقتی بحث امنیت را برای زنان مطرح می‌کنیم، تنها موضوع امنیت شغلی نیست بلکه تأمین امنیت آنها در مواجهه با زندگی شهری است. این تأمین امنیت تنها مختص به شهرهای آسیایی یا آفریقایی نیست بلکه تأمین امنیت زنان در زندگی شهری حتی در نیویورک هم اهمیت دارد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران اظهار داشت: در برنامه ۵ ساله دوم فضاهای فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان توسعه بیشتری یافته است و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پایان برنامه، پنج شهردخت در پهنه های مختلف تهران راه اندازی شود.