برچسب: شبکه های مجازی

در کنار سواد رسانه ای که خود یک ضرورت است می بایست به تربیت در این فضا نیز اهمیت ویژه ای داد و نوع نگرش مان را به مقوله فضای مجازی و نحوه استفاده از آن بهبود بخشیم.

ابزار های ارتباطی به کاربرانشان این باور القا میکند که آنان یک فرد بی اهمیت در جهانی که توسط کانون های قدرتمند سیاسی -اقتصادی اداره می شوند، نیستند بلکه آنها عضو یک دهکده جهانی اند که اهمیت و تشخص فراوانی را برایشان به ارمغان می آورد.

شبکه های مجازی

این جمله از زن و مرد ها در اوایل زندگی بسیار شنیده می شود خانمی با وجود حضور در میان انبوهی از پسرها به همسرش قول می دهد تا تنها تمام مدت به او فکر کند و مردی با وجود حضور انبوهی از خانم ها در فضای مجازی و تعامل با آنان همسرش را تنها عشق خود می داند

http://zanankhabar.ir/

“ناتوی فرهنگی” اصطلاحی است که اولین بارخانم فرانسیس استیونر ساندرز در کتابی با عنوان «جنگ سرد فرهنگی» منتشر کرد و به کار برد. به گزارش زنان خبر؛ خانم ساندرز می نویسد که طبق طرحی که ملوین لاسکی ارائه کرد کورد مه یر رئیس بخش عملیات بین المللی سیا و همکارش آرتور شلزینگر حرکتی را آغاز […]