برچسب: سینما

الهام شعبانی معتقد است ستارگان سینمایی و تلویزیونی باید به قوانین تئاتری‌ها احترم بگذارند، همان‌طور که یک تئاتری به قانون سینما احترام می‌گذارد. او می‌گوید قوانین موجود در تئاتر نمی‌تواند از قراردادها صیانت کند.

«ویلایی‌ها» تلاشی است شرافت‌مندانه برای یادآوری رنج، شکوه، درد و عظمت زنان و مادرانی که نه در حاشیه جنگ که در بطن خون و شهادت بودند. چشمان بی‌قرار، دل‌های شکسته و تنهایی همیشگی‌شان زیر سایه حضور مردان جنگ نیست؛ شفاف و روشن است و قابل درک.