برچسب: سپاه پاسداران

رئیس بسیج جامعه زنان با بیان این‌که حمله موشکی آغاز انتقام سخت است، گفت: گویی حاج قاسم سلیمانی یک مأموریت داشت که بخشی از آن در دنیا عملی شد و بخشی از این ماموریت با فدا کردن جسمش انجام گرفت و این مأموریت انتقام از استکبار بود.

ششمین نشست «شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور»، به میزبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شد.