برچسب: «سرکار علّیه»

«سرکار علیه» مجموعه روایتی است از زبان یک مادر و دختر که سعی کرده اند به بخشی از مسایل زنان در جامعه امروز بپردازند و گره‌های موجود در کلاف هویتی زنان را شرح دهند.