برچسب: زندگی اسلامی

یک کارشناس مسائل خانواده گفت: با دیدن اندام های زن و مردهای مختلف در برنامه های ماهواره ای، نوعی سیری از زندگی و روابط زناشویی به سراغ زن و شوهر می آید و کم کم پرخاش و دعوا جایگزین محبت و عشق می شود.