برچسب: زنان عشایری

http://zanankhabar.ir/

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح کرد: حضور و مشارکت زنان در پست های مدیریتی و سیاسی در کشور زیر ۳درصد است و باید با تصمیم گیری مناسب در زمینه حل مشکلات زنان در امور خانواده سیاست های عملی مناسبی برای حمایت از این قشر صورت بگیرد.