برچسب: زنان سرپرست خانوار

هرسه نفرشان بیش از یک سال است که پله‌های دادگاه خانواده را بالا و پایین می‌کنند. هرسه بیش از یک سال است که از همسران شان بی‌خبرند. ترک‌ شان کرده‌اند، بی‌هیچ نشان و خبری. می‌خواهند به زندگی خودشان و بچه‌های‌شان سرو سامان بدهند، زندگی جدیدی بسازند هر چند با سختی و مشقت زیاد.

عضو فراکسیون زنان مجلس عنوان کرد: اجرای طرح کاهش ساعت کاری بانوان در بخش دولتی ایراداتی مانند کسر حقوق و مزایای این زنان را دارد که مجلس پیگیر این موضوع است.