برچسب: رسانه‌ها

۶۷ درصد کاربران وبسایت «مترو» اعلام‌ کرده‌اند که گل تیم ملی فوتسال ایران به مالزی، زیباترین گلی‌است که در فوتسال دیده‌اند.

کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ تاکید کرد: رسانه‌ها از هر طیف و جناح در حمایت از فیلم شیار ۱۴۳ با هم وحدت دارند و این مسئله شاید به این دلیل اتفاق افتاده است که شیار ۱۴۳ به موضوعی اشاره دارد که همه بر آن اتفاق نظر دارند.

خانواده بازنمایی شده

با گذشت زمان این نکته ملموس تر احساس می شود که رسانه‌ها به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش‌ها و هنجارها مطرح هستند، به‌طوری‌که سنت‌ها را به مبارزه می‌طلبند و به صورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرش‌ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند. همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و […]