برچسب: دستفروشی

اینجا استاندارد و تاریخ مصرف و زمان انقضا، خیلی معنا ندارد چون وقتی سوال‌هایم به قاچاق بودن لوازم آرایشی و استاندارد نبودن‌هایش می‌رسد، دو دختر فروشنده در همهمه رسیدن و رفتن قطارها، رد گم می‌کنند و با گفتن کلماتی بریده بریده چون کسی ناراضی نیست، گم می‌شوند.