برچسب: دختر

دختر و پسرانی که می خواهند همسر خود را بعد از ازدواج تغییر دهند، نه تنها موفق نمی شود بلکه همان سرآغازی برای جنگ های بین همسران را رقم خواد زد.

دوران نامزدی، روزهای شناخت بیشتر دختر و پسر از یکدیگر است. اگر این شناخت شکل گرفت و یکی از دو طرف به این نتیجه رسیدند که گزینه مناسبی برای ازدواج با هم نیستند، بایستی پایان رابطه را اعلام کرد؛ بدون هیچ تعارفی.

تیم خراسان رضوی به عنوان نخست مسابقه دوی صحرانوردی قهرمانی نوجوانان دختر کشور دست یافت.