برچسب: دختر

تشابه خلق و خوی همسران می تواند به داشتن یک زندگی خوب و ایده آل بسیار کمک کند یکی از خصوصیات زن و شوهر ها که باعث تنش در خانواده می شود اختلاف در برونگرا یا درونگرا بودن زن و شوهر می باشد .اگر دختر و پسر هر دو برونگرا یا درونگرا باشند در بسیاری از امور زندگی با هم تفاهم دارند اما اگر هر کدام یکی از این دو ویژگی را داشته باشند آن وقت …

دختر و پسرانی که می خواهند همسر خود را بعد از ازدواج تغییر دهند، نه تنها موفق نمی شود بلکه همان سرآغازی برای جنگ های بین همسران را رقم خواد زد.