برچسب: دانشگاه‌ها

شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد، برخی از همراهان – بخوانید ناهمراه- رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بی‌ثبات» و دانشگاه‌ها را «آشفته» می‌پسندند.