برچسب: جهان

امروزه با رشد تکنولوژی و افزایش میزان آگاهی و دانش مردم، بسیاری از زنان در سراسر جهان نسبت به این بیماری‌ها آگاهی لازم را داشته و دست کم با چگونگی درمان و پیشگیری از ابتلا به آن‌ها در طب مدرن آشنایی دارند.

هپاتیت ب یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی در سراسر جهان است. اکثر موارد عفونت مزمن از طریق مادر به فرزند و در زمان تولد یا پس از آن در مواجهه با ویروس در کودکی ایجاد می‌شود.

آمریکا اصلی ترین حامی تروریسم در جهان است / آمریکا به دنبال تغییر معادله در سوریه به نفع تروریست‌ها است / آمریکا، فرانسه و اسرائیل قصد دارند از اتهام حمله شیمیایی به نحوی سوء استفاده کنند که دوباره معادله را به نفع مسلحین تروریست تغییر دهند. / دولتمردان آمریکایی حامیان اصلی گروههای تروریستی در جهان هستند.