برچسب: جمع آوری معتادان

معتادان متجاهر

سرکلانتر هفتم پایتخت از اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر در مرکز پایتخت خبر داد و گفت: این طرح به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا در سرکلانتری هفتم و ارتقاء ا منیت عمومی شهروندان اجرا شد .