برچسب: جشن رمضان

معلمی و جانبازی

امشب داستان واقعی معلمی را از زبان خودش شنید یم که سالهاست غبار شیمیایی های بعثی ها چهره اش را زرد کرده اما نتوانسته عزمش را خدشه ای بزند و همچنان روحیه و هدفش را سبز و با صلابت نگه داشته استعاشقان و دلدادگانی که با خدای خود معامله کردند و آنچه داشتند را در طبق اخلاص گذاشتند تا معشوقشان شاد باشد.

زنان کارآفرین

بدون تردید همه به این باور رسیده اند که اگر بانوان ایرانی بخواهند برای خوداتکایی خود بجنگند چه مردانه به میدان می آیند و چه صبورانه سختی ها را پشت سر می گذارند، چه آگاهانه خود باوری را ترجمه می کنند و چه دلاور مردانه تلاش می کنند ، اینان همان زنان بیشه دلیران ایران هستند که همیشه در پشت جایگاه موفقیت پنهانند ، اما امروز می توان قسمتی کوچکی از توانایی شان را در بخش های مختلف مدیریتی و اقتصادی تا حرفه های سخت به جرات دید که گواه آن بحران کرونا و حضور زنان پرستار و پزشک شیردل در خط مقدم مقابله با آن است.