برچسب: جبهه پایداری

برخی روزنامه های مدعی اصلاحات در شماره امروز خود موج انتقادات خود را روانه جبهه پایداری و البته آیت الله مصباح کرده اند. به گزارش زنان خبر ؛ بر خلاف اظهارات اخیر رییس جمهور که معتقد است ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه و دﻟﺴﻮزانه به دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ کند اما در این بین به نظر می […]