برچسب: جامعه

برخی می گویند داشتن حجاب نوعی توهین به شعور مردهاست اما به راستی هیچ کس منکرغریزه جنسی و تاثیر بی حجابی بر تشدید آن نیست. طبیعتا بدحجابی بر افراد جامعه تاثیر می گذارد .

یکی از معضلاتی که باعث افت ورزش زنان و از دست رفتن تمرکز ورزشکاران زن در فعالیت ورزشی آنها شده است، توجه جامعه و هواداران ورزشی به ظاهر ورزشکاران و بی‌توجهی به عملکرد ورزشی ورزشکاران زن است. این مشکل با کمک جامعه ورزش زنان و رسانه‌ها قابل برطرف شدن است.

مهریه‌ای که آن را ضامن احترام و استقلال خود و دوام زندگی خود می‌دانند و در هر بحث و مجادله‌ای، مرد را تهدید می‌کند که مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد و آن را به ابزاری برای تهدید مرد تبدیل کرده غافل از اینکه این خانواده فقط به صورت فیزیکی دوام دارد و خیلی وقت است که از هم پاشیده و دیگر نیازی نیست که با ابزار مهریه مانع از طلاق دادن احتمالی زن توسط مرد شد.

پانزدهم اکتبر روز جهانی نابینایان است. نابینایان انتظار دارند برای آنها امکاناتی ایجاد شود تا بتوانند با دیگر افراد جامعه هم سطح شوند و برابری کنند و در سایه برخورداری از یک نظام حمایتی فعال و پویا در مسیر شکوفایی استعدادها و توانایی های خویش گام بردارند و مثمر ثمر باشند.