برچسب: بی حجابی

سؤال این است که آیا زیبایی و جمال که در زنان است نعمت نیست؟! آیا به وسیله این زیبایی سبب انحراف جوانان را فراهم کردن گناه نیست و آیا این گناه طبق کلام امیرمؤمنان(ع) کفران نعمت نیست؟!

پاپ ۷۰۰۰ کشیش و کاردینال را به واتیکان دعوت کرد و دستور کار جلسه را نظریه دادن درباره ی چگونگی خاموش کردن چراغ اسلام قرار داد و اکنون شما دولت ایران و دولتمردان که بدنه ی حکومت ایرانید خسته نباشید که بی حجابی دارد گستردگی کامل پیدا می کند.

کارشناس مسائل اجتماعی اظهار داشت: در شبکه های ماهواره ای حجاب به سخره گرفته می شود و ترویج بی حجابی بیش از دیگر تهاجمات فرهنگی صورت میگیرد و میخواهند مفهوم پوشش و حجاب را کم ارزش جلوه دهند تا جوان ایرانی برای حجاب ارز قائل نباشد.

بحث مبارزه با بی حجابی یا بدحجابی، مورد دغدغه همیشگی دلسوزان رعایت قوانین و احکام اسلامی بوده است و اخیرا موضوع حجاب به واسطه ی”طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب” که توسط نمایندگان مجلس پیگیری می شود، این مبحث را پررنگ کرده است.

بی حجابی و برهنگی در فمنسیم برابر با احترام به حقوق زنان است و کمک به دیده شدن و قدرت یافتن زنان می کند سخت در اشتباه اند زیرا آزادی جنسی فقط وفقط مرد سالاری را در پی دارد. درحقیقت زن در افکار لیبرالیزم وفمینیسم کرامت وحریم جنسی ندارد وجز اموال عمومی محسوب می شود.

در همین قم – مرکز روحانیت – نمی دانید چه بساطی اینها درست کردند و زن ها را چطور بیرون آوردند که بروند جشن بگیرند! با زور بروند جشن برای کشف حجاب بگیرند. نمی دانید اینها با ما چه کرده اند.

موج ترویج آزادانه بی‌حجابی در فیس بوک و پس کوچه های شهرها دیده می شود. معلوم نیست چرا مسئولان فرهنگی کشور نه تنها واکنش قابل توجهی به ترویج بی‌حجابی نشان نمی‌دهند بلکه برخی سخنان دوپهلوی آنها باعث جسورتر شدن مخالفان، در ترغیب جوانان به فرهنگ غربی شده است. به گزارش زنان خبر ، فیس‌بوک، شبکه […]

حجاب از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی – اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد. به گزارش زنان خبر ، در سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون توسعه عفاف و حجاب را تصویب کرد […]