برچسب: بهزیستی

کودکان سرمایه‌های مهم کشور در راستای آینده سازی به شمار می‌روند و باید برای ارتقای علمی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی آنان برنامه‌های جامع و هدفمند اجرا شود.

مشاوره‌های ژنتیک، غربالگری، انجام آزمایش‌های قبل و هنگام بارداری، معلولیت‌زایی را کاهش می‌دهد و مادران باید نسبت به این زمینه توجه جدی داشته باشند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور آخرین وضعیت کودک آزاری در سیرجان استان کرمان را تشریح کرد و گفت: کودک ۱۵ ماهه که چندی پیش در شهر سیرجان مورد کودک آزاری قرار گرفته بود، به یکی از شیرخوارگاه‌های شهر کرمان منتقل شد.