برچسب: بسکتبال

با نزدیک شدن به اوقات فراغت دانش آموزان، اداره تربیت بدنی شهرداری باقرشهر در طرحی اقدام به کشف استعدادهای جوانان در رشته بسکتبال کرده است.