برچسب: بانوی

نخستین وزنه‌بردار زن ایران روی تخته رفت . پارمیدا محمودیان، نخستین بانوی تاریخ وزنه‌برداری ایران، امروز در پیکارهای قهرمانی نوجوانان آسیا در ازبکستان به روی تخته رفت.