برچسب: امروزه

یکی از ویژگی‌های زندگی فاطمی و علوی کمک به یکدیگر برای بهشتی شدن است، امری که شاید امروزه کمتر در محیط خانواده به آن توجه می‌شود.

بیماری MS یا Multiple Sclerosis از جمله بیماری‌هایی است که امروزه شیوع و بروز آن در بسیاری از جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت در حال بالا رفتن می‌باشد.