برچسب: افکار عمومی

روابط عمومی رکن اصلی یک سازمان است که می‌تواند با فعالیت‌های تأثیرگذار در راستای پیشبرد اهداف سازمان تلاش کند، زنان نیز قادر خواهند بود به‌عنوان مدیر روابط عمومی اهداف سازمان را ارتقا دهند.