معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی گفت: هئیت دولت هفتم اسفند ماه تصمیم نهایی در خصوص سهمیه بنزین نوروز را اتخاذ می‌کند.

رییس انجمن تغذیه استان اصفهان با اشاره به توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، تأکید کرد: توصیه های تغذیه ای برای سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مصرف کننده کورتون یا افراد مبتلا به سرطان بسیار مهم است و باید جدی تر گرفته شود.