دسته‌بندی: زنان

چند مورد از مواد این طرح مخالف اصول قانون اساسی است. مثلاً اصل ۲۰ قانون اساسی در رابطه با بهره‌مندی زنان و مردان از حقوق برابر است، اما در برخی از مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده این اصل نادیده گرفته شده است. زنان خبر: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: چند مورد […]

اگر چه محکومان به پرداخت نفقه در مقایسه با زندانیان مهریه که جمعیت آن‌ها در اغلب موارد ربع و گاهی ثلث این محکومان را شامل می‌شوند اما عواقب تلخ و بعضا غیرقابل جبران هر دو طیف با ارائه درخواست از سوی زوجه همواره نتیجه‌ واحدی داشته است.

رییس بنیاد فرهنگی و اجتماعی زنان یادآور شد: در اصل ازدواج در صورتی به ما توصیه شده است که آسان برگزار شود و نباید ما طبق مُد کشورهای دیگر پیش برویم بلکه اسلام خودش نوعی مُد دارد مثلا ازدواج از نوع آسانش در اسلام مُد است و ما هم که پیرو دین اسلام هستیم باید طبق مُد دین قدم هایمان را برداریم.

عضو شورای راهبردی جبهه مردمی حجاب اظهار داشت: اسلام نگاه دنیای امروز را به زن به عنوان یک کالای مصرفی و یک وسیله جنسی برای تبلیغ کالاهای مختلف و عاملی برای جذب مشتری و… نمی پذیرد. به همین دلیل است که حفظ هویت واقعی زن را در گرو پوشش و حجاب اسلامی می داند زیرا بی حجابی دامنه فساد را در جامعه گسترش داده و بیماری های روحی زیادی برای افراد جامعه به وجود می آورد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان یکی از مشکلات بزرگ روستاها را تضاد فرهنگی به وجود آمده ناشی از هجمه‌های فرهنگی و ماهواره دانست و گفت: باید برای کاهش این مشکلات برنامه داشت و این برنامه ها را بومی‌سازی کرد و با توجه به مباحث قومی، مذهبی، فرهنگی و سنتی ویژه در هر روستا، کار کنیم.