دسته‌بندی: اجتماعی

  • دکتر مریم پورشمس، روانپزشک توقعی که والدین در برآوردن آرزوهای پایمال شده خودشان توسط کودکان دارند را مهمترین مسئله در تعامل والدین با فرزندان می‌داند.

  • از بودن در کنار انسان ها، از حضور نشانه های حیات و زندگی در خانه شان احساس بدی دارند. ترجیح می دهند در مسیر زندگی راه هایی را طی کنند که فقط به خودشان ختم می شود و از قرار گرفتن شخصی دیگر کنارشان در این مسیر فراری هستند و آزرده خاطر می شوند.

  • مرور آنچه در زندگی سپری کرده‌ایم همیشه باعث شادی و رضایت ما نمی‌شود. بسیاری از افراد وقتی به زندگی‌شان نگاهی می‌اندازند ابتدا با این واقعیت ناخوشایند روبه رو می‌شوند که زمان بسیار زود گذشته است و فرصت‌ها از دست رفته‌اند. همه ما آرزوها و رویاهای از دست رفته داریم.

اخبار مختلفی در مورد بیکاری و وضعیت اشتغال منتشر می‌شود. کافی است که هر روز سری به پایگاه های خبری یا رسانه های نوشتاری و غیر نوشتاری بزنی و از درددل جوانانی بخوانی و بشنوی که داد بیکاری سر داده اند.

در همین قم – مرکز روحانیت – نمی دانید چه بساطی اینها درست کردند و زن ها را چطور بیرون آوردند که بروند جشن بگیرند! با زور بروند جشن برای کشف حجاب بگیرند. نمی دانید اینها با ما چه کرده اند.

حجت الاسلام ملک محمدی، عضو کمسیون فرهنگی مجلس هشتم، گفت: چنانچه شکل گیری زندگی مشترک از جنبه های قانونی لزوم مشاوره را مبنای خود قرار دهد و متون آموزشی تغییراتی متناسب با شرایط جامعه داشته باشد در کم شدن اختلافات بسیار مؤثر خواهد بود.

بک استاد دانشگاه و جامعه شناس گفت:مشکلات اقتصادی بیکاری، تورم، فحشا از جمله عواملی است که به تعویق افتادن ازدواج تأثیر دارد و همگان باید به یاری جوانان بیایند چرا که در غیر این صورت ازدواج سفید بیش از پیش باب می شود.

در مورد تجسس همسران در احوال یکدیگر، تمایل به این که فرد از همه مسائل اطرافیان سر در آورد و این احساس که شاید دیگران موضوعاتی را از وی پنهان می کنند یا دروغ می گویند و به وی خیانت می ورزند گفتنی بسیار است.