دسته‌بندی: اجتماعی

دکترای فقه و مذاهب اسلامی از کشور لبنان گفت: دولت های اروپایی برنامه های زیادی برای تقسیم کشورهای اسلامی دارند وهدف از تقسیم این کشورها کاهش قدرت کشورهای اسلامی از جمله ایران است.

نماینده سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان با اشاره به سخن رهبرانقلاب در سال۹۰ مبنی بر جلوگیری از ترویج ابتذال و فساد اخلاقی که یکی از تکالیف شورای عالی بوده است، گفت: از آن سال تاکنون ۶ سال می گذرد و بحث فساد، ابتذال و نفوذ تهاجم فرهنگی در جامعه در حال بیداد کردن است و این نشان دهنده کوتاهی در این زمینه می باشد، کلی گویی، شعار دادن و چند مصاحبه به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی کافی نیست.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بیش از ۵۸۰ تن انواع مواد مخدر تا به امروز کشف شده که در این رابطه شاهد افزایش ۱۲ درصدی کشفیات ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

اصولاً چطور باید صحبت کنیم تا منظور را درست به همسرمان برسانیم و او کلمه به کلمه حرف هایمان را درک کند برای چندمین مرتبه به همسرتان یادآوری می کنید که پارکینگ را تمیز کند اما فردای همان روز باز می بینید تمام آشغال ها و خرت وپرت های دور ریختنی را روی زمین پخش کرده و جمع نکرده است.