دسته‌بندی: ورزشی

مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان مطرح کرد: هدف ما ارائه الگوی شایسته‌ای از زنان مسلمان ورزشکار ایرانی است که با حجاب در عرصه‌های مختلف شرکت می‌کند و تلاش داریم بانوان، با اخلاق اسلامی سبب توسعه ورزش شوند و تعاملات ورزشی به دور از فساد باشد.

نگین دادخواه گفت: متاسفانه موضوع نامناسب این است که مدیران می گویند؛شما نتیجه بگیرید؛ حمایت از ما! در حالی که این کاملا اشتباه است؛ باید اول حمایت شود که نتیجه خوب دریافت شود؛ امیدوارم این تصور اشتباه جایش را به حمایت های بی دریغ مسئولین دهد تا ما بتوانیم پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم.