دسته‌بندی: ورزشی

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: اتخاذ تدابیر مناسب برای ارتقاء سلامت زنان شاغل با توجه به نقش های خانوادگی و اجتماعی آنان از ضروری ترین ارکان است که برای حفظ جایگاه مناسب بانوان در اجتماع باید به آن توجه شود.