دسته‌بندی: فرهنگی

کارگردان نمایش «آبی مایل به صورتی» معتقد است حکم امام خمینی (ره) درباره عمل تغییر جنسیت همراه با دلسوزی و امید بوده است. وی این فتوا را قدمی مهم درباره حل مشکلی بخشی از جامعه می‌داند که در این سال‌ها توسط دولت نادیده گرفته شده است.

وزارت آموزش‌وپرورش با ابلاغ بخشنامه ارزشیابی عملکرد مدیران،‌کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی تاکید کرد:حدنصاب مقرر در ارزشیابی سالانه برای مدیران و کارکنان رسمی عبارت از کسب حداقل ۵۰ امتیاز و کارکنان قراردادی حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز است.