دسته‌بندی: فرهنگی

یک بانوی هنرمند گفت: خانم‌ها هر استعدادی را که دارند بدون اینکه به سختی و آینده آن خیلی توجه کنند ابتدا هنر و استعد خود را با عشق و علاقه و با نظم انجام دهند و در نظر داشته باشند که اقتصاد مقاومتی از کارگاه ها و کارهای کوچک خانگی شروع می شود