دسته‌بندی: فرهنگی

مریم کاظمی کارگردان نمایش خسیس در جشنواره تئاتر فجر گفت: از هشت سال گذشته جشنواره تئاتر فجر ابتر شده است. گروه های خارجی خوبی وارد جشنواره نمی شوند و ممکن است خیلی اتفاقی یک گروه خوب هم بیاید. تا جایی که من رصد کردم در دهه بین ۷۵ تا ۸۵ کارهای فوق العاده خوبی وارد جشنواره فجر می شد. الان چون هزینه ها پایین آمده است، دست دبیر جشنواره را می بندد و مجبور است تابع سیاست های مرکز هنرهای نمایشی باشد.