دسته‌بندی: فرهنگی

  • دکتر مریم پورشمس، روانپزشک توقعی که والدین در برآوردن آرزوهای پایمال شده خودشان توسط کودکان دارند را مهمترین مسئله در تعامل والدین با فرزندان می‌داند.

  • از بودن در کنار انسان ها، از حضور نشانه های حیات و زندگی در خانه شان احساس بدی دارند. ترجیح می دهند در مسیر زندگی راه هایی را طی کنند که فقط به خودشان ختم می شود و از قرار گرفتن شخصی دیگر کنارشان در این مسیر فراری هستند و آزرده خاطر می شوند.

  • مرور آنچه در زندگی سپری کرده‌ایم همیشه باعث شادی و رضایت ما نمی‌شود. بسیاری از افراد وقتی به زندگی‌شان نگاهی می‌اندازند ابتدا با این واقعیت ناخوشایند روبه رو می‌شوند که زمان بسیار زود گذشته است و فرصت‌ها از دست رفته‌اند. همه ما آرزوها و رویاهای از دست رفته داریم.

خرمشهر می‌تواند به یک شهر موزه تبدیل شود چراکه نمادهای زنده جنگ در آن بسیارند اما هیچ برنامه مدونی برای رونق گردشگری در خرمشهر وجود ندارد.

آخرین باری که باهم صحبت کردیم، گفتم ابوالفضل به شهادت نزدیک هستی و مطمئنم شهید می‌شوی. پس از آنکه تلفن را قطع کردم همان دعای همیشگی را می‌خواندم «خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار»…

بهناز ضرابی‌زاده،‌ نویسنده کتاب‌های «دختر شینا» و «گلستان یازدهم» در یادداشتی که در اختیار قرار داده، به چند ویژگی از کتاب «خداحافظ سالار»، اثر حمید حسام اشاره کرده است.